Objava v reviji NewEdge Magazine!

Nekega sončnega jesenskega dneva smo se Žan, Klemen in Neža razgovorili o tem kaj, kdo kako in zakaj je Big Band Grosuplje.

Zahvala in zaluga za uredništvu NewEdge Magazine .

http://www.newedgemagazine.com/

https://www.instagram.com/newedgemagazine/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑